Auditor Diervoeding

SIRE Life Sciences® - More jobs by this advertiser
SIRE® is the market leader in Life Sciences recruitment. We believe the recruitment market needs to gear up in technology and continuous innovation. We like technology, in a Life Sciences market driven on science, we couldn’t stay behind; we drive Recruitment Science. Investing a majority of our turnover in technology enables us to use unique Resource Technologies. By using highly advanced algorithms, we enable our team of Resource & Data Strategists© to maintain the most advanced, detailed and complete Life Sciences network in Europe. This big data enables us to work Reverse Recruitment©: we first analyze the market in-depth before we go out to the market. Because we analyze the whole market, we can compare facts and data. This enables us to do Facts & Big Data Recruitment©, making sure we, or better yet, you find the right career!Our client is a professional Food organisation, based in Netherlands.

The Company

Deze organisatie is wereldleider op het gebied van certificering voor de Life Sciences industrie. Deze positie valt onder de afdeling Agrocontrol

Role Description

In deze functie is de hoofdtaak het zelfstandig uitvoeren van GMP+ audits bij met name diervoederproducerende bedrijven en hun toeleveranciers. Naast het uitvoeren van audits wordt er van de auditor verwacht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van eigen persoon en de organisatie. Bijvoorbeeld het eigen maken van nieuwe certificatieschema's. In deze positie ben je veel onderweg. De afdeling planning maakt per 3 maanden een op maat gemaakt plan wat je gaat uitvoeren. Ongeveer 4 dagen per week ben je bij klanten en 1 dag per week werk je vanuit huis en maak je de rapportages over de uitgevoerde audits. Deze dag is zeer flexibel. Buiten de audits bij jouw klanten in een straal van ongeveer 150km van jouw woonplaats voer je 15% van je tijd (2-4 dagen per maand) audits uit elders in Europa.

Responsibilities

Zelfstandigheid is het aller belangrijkste in deze positie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de audits, je bent zelf verantwoordelijk voor alle rapportages. Omdat er veel flexibiliteit is in deze positie is het belangrijk hier goed mee om te gaan en dit goed in te delen.
Belangrijke persoonlijke aspecten voor deze job:
- gestructureerd
- zelfstandig / volwassen
- veelvrijheid in de job dus jij bent zelf zeer flexibel
- jij straalt van nature autoriteit uit

Requirements

- HBO of WO opleiding gericht op de agrarische en/of levensmiddelensector
- Minimaal 5 jaar werkervaring waavan minimaal 1 jaar in een eindverantwoordelijke rol (bijvoorbeeld QA Manager)
- Deze werkervaring heb jij op gedaan bij een producent (productielocatie kennis is vereist)
- Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van audits is een vereiste
- Kennis van diervoedingwetgeving en kwaliteitssystemen (ISO 9001, GMP+, FSA en HACCP)
- 15% van de tijd voer je audits uit in landen als Frankrijk, Spanje, UK, Denemarken

Are you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Vincent van Straten.


SIRE Life Sciences®


Amsterdam, (Netherlands)

Phone: +31 (0)20 658 9800
Web: http://sire-search.com

Save Contact
Company Profile

8 February 2019
Location: Netherlands Netherlands
Salary: Competitive Salary
Work type:
Full time
Sector:
Life Sciences
Profession:
Testing and Quality Assurance

This career opportunity is no longer open.
Please search for current vacancies here.


Bookmark and Share


This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
I agree
Read more